Disclaimer voor skywatersports.com
 
Sky Watersports V.O.F (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot skywatersports.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
 
Sky Watersports V.O.F behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
 
Beperkte aansprakelijkheid
 
Sky Watersports V.O.F spant zich in om de inhoud van skywatersports.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 
De op skywatersports.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sky Watersports V.O.F.
 
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op skywatersports.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sky Watersports V.O.F.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op skywatersports.com. Sky Watersports V.O.F oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
 
Voor op skywatersports.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sky Watersports V.O.F nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
 
Auteursrechten
 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sky Watersports V.O.F en haar licentiegevers en bezoekers.
 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sky Watersports V.O.F, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.